مؤسسه خیریه منتظران ظهور

پیگیری وضعیت پرداخت

موردی یافت نشد

بازدیدکنندگان

17
384
478
80653

help

نمایش برچسب نخبگان-بی-بضاعت

  • فراخوان معرفی نخبگان بی بضاعت

    فراخوان معرفی نخبگان بی بضاعت

    چهارشنبه 19 فروردین 1394 3:16 ب.ظ

    یکی از اهداف عالیه موسسه خیریه فرهنگی منتظران ظهور که درکمیته آموزشی اساسنامه به آن اشاره شده است ارتقای سطح علمی وفرهنگی جامعه به ویژه افراد تحت پوشش می باشد. ایجاد مرکز پرورش وتربیت مدیران نخبه صالح در اولویت کاری موسسه بوده وطرح فوق درمرحله اول افراد مستعد وخوش فکر در تمامی مقاطع تحصیلی که ازنظر مالی قدرت ادامه یا ارتقای سطح تحصیلی را ندارند شناسایی نموده و با همکاری خانواده و محل تحصیل آنها نقاط ضعف درسی مشمولین را شناسایی و با برگزاری کلاسهای خصوص و سایرابزارهای علمی در جهت رفع آن تلاش م

پرداخت اینترنتی

نظرسنجی

نظرسنجی سایت