مؤسسه خیریه منتظران ظهور

پیگیری وضعیت پرداخت

موردی یافت نشد

بازدیدکنندگان

21
386
478
80655

help

فراخوان معرفی نخبگان بی بضاعت

یکی از اهداف عالیه موسسه خیریه فرهنگی منتظران ظهور که درکمیته آموزشی اساسنامه به آن اشاره شده است ارتقای سطح علمی وفرهنگی جامعه به ویژه افراد تحت پوشش می باشد.

ایجاد مرکز پرورش وتربیت مدیران نخبه صالح در اولویت کاری موسسه بوده وطرح فوق درمرحله اول افراد مستعد وخوش فکر در تمامی مقاطع تحصیلی که ازنظر مالی قدرت ادامه یا ارتقای سطح تحصیلی را ندارند شناسایی نموده و با همکاری خانواده و محل تحصیل آنها نقاط ضعف درسی مشمولین را شناسایی و با برگزاری کلاسهای خصوص و سایرابزارهای علمی در جهت رفع آن تلاش می نماید.

دوماً بصورت مخفیانه و با رعایت شان و منزلت خانوادگی هزینه ادامه تحصیل آنها را پرداخت می نماید تا درآینده هم ازنظر سطح علمی وهم ازنظرفرهنگی تبدیل به مدیرشایسته ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شوند.

از عموم شهروندان درسراسر ایران که احیاناً دانش آموز یا دانشجوی نخبه ای را می شناسند که جهت ادامه تحصیل درمضیقه بوده وتحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشد را ازطریق راه های زیر اعلام نمایید.

از بخش تماس با ما یا
ایمیلهای info[at]mz72.ir --- info[at]montazeranezohur.ir

برچسب‌ها:
پرداخت اینترنتی

نظرسنجی

نظرسنجی سایت